הצעה לתעתיק מצ'כית

אחרי כמה ויכוחים באינטרנט, עמלתי במשך כמה דקות על שירות לציבור: הנה הצעה לכללי תעתיק מצ'כית לעברית – זה שאני משתמש בו בכל תרגומיי. לשאלות פרטניות אפשר לפנות אליי בכתובת המופיעה משמאל למעלה. הטבלה שלהלן עשויה להתעדכן בימים הקרובים אם וכאשר יעלו בדעתי — או בדעת הקוראים הנבונים — תוספות ראויות, דיוקים ותתי-סעיפים.