יז'י ווסקובץ (ג'ורג' ווסקובץ) בסצינה מתוך "שנים עשר המושבעים" (סינדי לומט, 1954)

[Javascript required to view Flash movie, please turn it on and refresh this page]