[English after pictures]

„Domovitost“ je slovo, které chce vyjádřit, co činí dům domovem. Onu záhadnou vlastnost, která nemá jméno, avšak lze ji vycítit. Může být ztělesněna ve věcech – v nábytku, v knihách, v domě samotném; anebo v lidech, kteří nás obklopují; anebo se může nacházet v nás, může být součástí nás samotných, nikoli místa či druhých lidí. Čím víc jsem se snažil zkoumat tento pocit sám v sobě, tím víc se stával tento projekt čímsi osobním a intimním a současně získával ironický rozměr, jenž je dán lokalitou, kde byly fotografie pořízeny – Olšanskými hřbitovy – a předměty, které dívky na fotografiích drží. Během druhého dne fotografování přibyly pozice, které během prvního dne nebyly využity a které dále rozšiřují koncept „domovitosti“. 

Fotografie vznikly v prosinci 2016 a v lednu 2017. Všechny jsou pořízeny fotoaparátem Pentacon Six TL na svítkový film typu TMax 400 firmy Kodak. Celkem bylo pořízeno 52 snímků, z nichž 14 tvoří cyklus jako takový. 

Domovitost
Domovitost
By Pierre P. Friedmann
Photo book

This series, started in December 2016, deals with the question of home as an unstable place or concept. I certainly don't think "home" a place. It may be about the people, but they too change or move on. It may be about a feeling. Domovitost therfore is a made-up Czech word that means something like "homeness"; and the series -- for me -- is about commercialism and about the things that we are left with.
Shot on Kodak Tmax 400/120 at Olšany Cemetery, Prague. 
IN PROGRESS