על תפישת האמת ואפשרות הידיעה בפרוזה של קארל צ'אפק

כמה חברים בבלוגוספירה הספרותית הישראלית העלו בחודשים האחרונים לאתריהם את עבודות המאסטר והדוקטורט שלהם, כמו גם עבודות סמינריוניות רגילות שכתבו בשנות לימודיהם באוניברסיטה. הנה אפוא עבודת המאסטר שלי, שהוגשה באוניברסיטת תל אביב, ובוחנת את תפישת האמת של קארל צ'אפק ואת עצם האפשרות לדעת דבר מה, כפי שהן באות לידי ביטוי ביצירתו. אפילו או אם רק תסייע למישהו כמקור מידע – דייני.
אפשר ורצוי לקרוא את העבודה [כאן], בפורמט PDF.פאר פרידמן: על תפישת האמת ואפשרות הידיעה בפרוזה של קארל צ'אפק