O mně

„Věc Makropulos“ – název odkazuje na slavnou divadelní hru Karla Čapka, převedenou do snad ještě slavnější opery Leoše Janáčka – je blog Pierra Pe’era Friedmanna, izraelského literárního překladatele, bohemisty a kritika, který se zabývá českou literaturou 20. století.

Jsem absolventem katedry literatury Telavivské univerzity, žiji v Praze a český jazyk a literaturu jsem studoval i na filozofické fakultě UK a na Masarykově univerzitě v Brně. Svou diplomovou práci jsem napsal o pojetí pravdy v povídkách a románech Karla Čapka. Mimo akademickou sféru se věnuji překládání krásné literatury z češtiny do hebrejštiny. Přeložil jsem dva romány Jáchyma Topola (Kloktat dehet, Chladnou zemí), román Spalovač mrtvol Ladislava Fukse, soubor Kritika slov Karla Čapka, povídky Ivana Krause, Svatopluka Čecha aj. Deset let jsem působil jako stálý recenzent překladové literatury v izraelském deníku Maariv a v časopise Time Out. „Věc Makropulos“ představuje celou šíři mých zájmů: naleznete tu recenze knih českých autorů, které vycházejí v Izraeli, i mé překlady z díla Karla Čapka a dalších. Protože se ale snažím proniknout do české kultury jako celku, pokusím se zde představit ty její stránky, které čtenářům v Izraeli nejsou příliš známé. Doufám, že se „Věc Makropulos“ stane významným místem setkávání mezi oběma kulturami. Objeví se tu tedy i reportáže z cest po České republice a okolních státech, zprávy o místních kulturních událostech a akcích nebo články o vztazích mezi ČR a Izraelem v oblasti kultury.

Kdo má zájem, může mě kontaktovat na emailové adrese .